Regulamin strony, Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies Fundacji PoMOC dla Płodności

§ 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie, Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – Fundacja PoMOC dla Płodności, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP 5213877505, Regon 384445747
 2. Serwis, Fundacja PoMOC dla plodnosci.pl – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem https://pomocdlaplodnosci.pl/
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 5. Usługi – usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
  1. dostarczanie informacji Użytkownikowi o działaniach Fundacji;
  2. uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Fundacji;
  3. przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji.
 6. Pliki cookies – dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.

§ 2. INFORMCJE OGÓLNE

 1. Polityka prywatności określa zasady, zgodnie z którymi Administrator postępuje z informacjami udostępnionymi przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu pod adresem https://var/www/pomocdlaplodnosci.pldlaplodnosci.pl/ w tym ich danych osobowych, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów, o ile będą one w ramach działalności Serwisu przetwarzane przez Administratora.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Administratorem poprzez rejestrację w Serwisie. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezarejestrowanego oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu, jest Fundacja PoMOC dla Płodności, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP 5213877505 , Regon 384445747 . Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Fundacji PoMOC dla Płodności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 3. ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie.
 3. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza ( np. wysyłka newslettera).
 4. Administrator dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:
  1. imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
  2. adres, numer telefonu,
  3. adres e-mail.
 5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.
 7. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych jest Fundacja PoMOC dla Płodności, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP 5213877505 , Regon 384445747
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usługi Formularza zgłoszeniowego, Formularza kontaktowego lub usługi Newslettera.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  1. sprostowania,
  2. usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia, może skutkować odmową wykonania usługi przez Administratora.
 5. Ze względu na charakter usługi, Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych jedynie w niezbędnym zakresie, z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także dbając o prywatność osób udostępniających dane.

§ 5. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

 1. Przekazywanie darowizn na rzecz działań statutowych Fundacji oraz na rzecz Podopiecznych jest możliwe online za pośrednictwem operatora płatności PayU oraz PayPal lub poprzez przelew tradycyjny.
 2. Podczas dokonywania darowizny online można wskazać cel, na który kwota Użytkownika zostanie przekazana:
  1. jeden z aktualnie dostępnych w Serwisie programów Fundacji;
  2. konkretnego Podopiecznego.
 3. Podczas dokonywania darowizny przelewem tradycyjnym można wskazać cel, na który kwota Użytkownika zostanie przekazana:
  1. jeden z aktualnie dostępnych w Serwisie programów Fundacji, wpisując w tytule przelewu nazwę programu,
  2. konkretnego Podopiecznego, wpisując w tytule przelewu imię oraz pierwszą literę nazwiska Podopiecznego.
 4. Dokonując darowizny bez wskazania konkretnego celu lub Podopiecznego, pieniądze przekazywane są na rzecz działań statutowych.
 5. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  1. przelewu elektronicznego,
  2. karty płatniczej,
  3. przelewu tradycyjnego.
 6. Darowizny na rzecz Podopiecznych:
  1. pasek postępu zbiórki odzwierciedla w czasie rzeczywistym wpłaty dokonywane za pośrednictwem PayU,
  2. wpłaty za pośrednictwem PayU widoczne są w kolumnie „ostatnie wpłaty”,
  3. wpłaty dokonywane za pośrednictwem PayU mogą być anonimowe, jeżeli Darczyńca zaznaczy opcję „wpłata anonimowa”,
  4. wpłaty dokonywane za pośrednictwem PayPal lub przelewem tradycyjnym odzwierciedlane są na pasku w zbiorczej wpłacie co dwa tygodnie,
  5. pasek postępu zbiórki obrazuje postęp zbiórki, a nie stan subkonta podopiecznego,
  6. aktualny stan subkonta to kwota widoczna na pasku postępu zbiórki minus wypłaty.
 7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/.
 8. Użytkownik Serwisu może zdecydować się na regularne wsparcie działań Fundacji (zwane dalej ,,Subskrypcją’’).
 9. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
 10. W celu uruchomienia Subskrypcji należy zaznaczyć opcję ‘’Wpłata cykliczna’’ dostępną pod adresem: https://www.pomocdlaplodnosci.pl/wplac.
 11. Subskrypcja jest automatycznie przedłużana na koniec każdego okresu subskrypcji tj. co 30 dni.
 12. W przypadku braku środków na karcie zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana, a w kolejnych miesiącach nie zostanie ona w żaden sposób powiększona.
 13. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem Fundacji wysyłając wiadomość na adres: biuro@pomocdlaplodnosci.pl.

§ 6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I POUFNOŚCI DANYCH

 1. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez Użytkownika dzięki odpowiednim środkom technicznym przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione.
 2. Ponadto administrator danych dokłada wszelkiej staranności, żeby dane osobowe uzyskane były dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami i przepisami prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia dla współpracujących z nami agencji reklamowych opracowanych przez nas zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia te dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych, które umożliwiają identyfikację poszczególnych użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników lub osób trzecich, polegające na niezgodnym z prawem zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych. Naruszenie przez Użytkownika zasad ochrony prywatności innych Użytkowników będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do konta Użytkownika w Serwisie.
 5. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, otrzymywanie newslettera, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Serwisem.
 6. Użytkownik powierzając swoje dane osobowe ma w każdym momencie prawo wglądu do nich, ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt: admin@nieplodnirazem.pl
 7. Wszelkie informacje i treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie i udostępnione innym Użytkownikom Serwisu lub publicznie mogą być wyświetlane, czytane, zbierane i używane przez Administratora oraz innych Użytkowników

§ 7. INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Jak większość portali internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera portalu, jak i również są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 3. Administrator nie udostępnia żadnych informacji na temat Użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez prawo, Regulamin oraz niniejszą Politykę Prywatności.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowanych przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez GIODO.
 5. Na wniosek Użytkownika następuje usunięcie przez Administratora danych podawanych przy rejestracji w Serwisie i jest to równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu.
 6. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu, są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. formularza wpłat na konto Fundacji, rejestracji konta i są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 8. NEWSLETTER

 1. Newsletter Fundacji PoMOC dla Płodności jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.pomocdlaplodnosci.pl/ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link ,,Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.
 4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane Użytkownika zostaną usunięte z listy subskrybentów newslettera w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

§ 9. ZASADY UMIESZCZANIA REKLAM

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisach reklam adresowanych do Użytkowników, przy czym celowe jest, aby reklamy takie były trafnie dobrane do zainteresowań Użytkowników. W związku z tym mogą być stosowane różne technologie i informacje (np. pliki cookies, pliki web beacon, pliki tracking bug, adresy IP, statystyki użycia oraz informacje dotyczące komputera, przeglądarki lub systemu operacyjnego, o nieosobowym charakterze), a także informacje uzyskane przez Administratora w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu. Ponadto Administrator lub współpracujący reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy dobierane do zainteresowań Użytkowników na podstawie informacji o ich aktywności on-line, w tym wyświetlanych treściach, przy czym informacje takie nie pozwalają na identyfikację Użytkowników. Wspomniane informacje, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników, są przechowywane oddzielnie od ich danych udostępnionych w związku z Rejestracją oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiałyby identyfikację Użytkownika. Wpływy z reklam umieszczanych na stronie Serwisu Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych.
 2. Administrator może udostępniać Serwisy podmiotom trzecim wyświetlającym reklamy, jednak bez udostępniania jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników, bez uzyskania ich wcześniejszej wyraźnej zgody.

§10. PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje zwane „cookies” (tzw. „ciasteczka”), które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Instalacja plików cookies jest konieczna dla prawidłowego korzystania z Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Za pomocą plików cookies nie sią przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.
 4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelnienia, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 5. W celu zarządzania (wyłączenia przyjmowania plików cookies) ustawieniami cookies, Użytkownik powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955
  2. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  3. Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  4. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  5. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  6. Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  7. Safari (iOS) https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  8. Windows Phone http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
 6. Administrator zastrzega, że prowadząc Serwisy może korzystać z narzędzi statystycznych, jak Google Analytics, dla oceny działań o charakterze reklamowym i marketingowym, z zastosowaniem plików cookies.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
 3. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Administracji. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Serwisie.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacji, a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
 6. Na Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 13. POSTANOWENIA KOŃCOWE

 1. Administrator przestrzega zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 2. Administrator może w każdym czasie zmienić Politykę Prywatności, informując o zmianach Użytkowników drogą e-mailową lub w inny sposób w ramach korzystania z Serwisu (np. wiadomość wyświetlana przy logowaniu do Serwisu)
 3. W przypadku braku akceptacji nowej Polityki Prywatności Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie Konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązującą Politykę Prywatności.